pic
pic
جواز درمان ناباروری با روش اسپرم اهدایی
در تاریخ ۰۵ تیر ۱۳۹۸ & ساعت ۱۶:۱۸

الف) رابطه دهنده‌‌ی اسپرم با فرزند از نظر محرمیت چگونه است؟

ب) از نظر ارث چگونه است؟

ج) آیا لازم است فرزند، صاحب اسپرم را بشناسد یا خیر؟

د) اگر صاحب اسپرم را نشناسد و بین فرزندان این مرد و این فرزند در آینده ازدواجی صورت بگیرد چه صورتی دارد؟

ه) اگر فرزند صاحب اسپرم را نشناسد، آیا حقی از او ضایع نمی‌شود (مثل ارث و ...)؟

و) آیا مرد صاحب اسپرم می‌تواند حضانت بچه را به عهده بگیرد؟


الف) پدر محسوب می‌شود و تمام احکام پدر و فرزندی جاری می‌‌شود.

ب) از یکدیگر ارث می برند.

ج) بهتر است شناخته شوند.

د) تا وقتی نمی‌دانند تکلیفی ندارند.

ه) ممکن است ولی تکلیفی برای دیگران ایجاد نمی‌شود.

و) بلی.

۲,۰۴۷ بازدید