pic
pic
جنابت دختران
در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ & ساعت ۱۰:۲۱

اگر دختر خواب شيطاني ببيند ولي مني از او خارج نشود غسل بر او واجب است؟


اگر منی از دختر درخواب خارج نشود، غسل براو واجب نمی‌‌شود.

زن در غیر از نزدیکی، تا زمانی که به اوج لذت و حالت ارگاسم نرسد و در آن حالت مایعی که نسبتا زیاد است و با سایر ترشحات فرق دارد خارج نشود، جنب نمی‌‌شود و اگر با کمی تحریک، مایعی خارج شود حکم منی را ندارد، پاک است و غسل ندارد. فرقی بین خواب و بیداری نیست.

۵,۶۴۸ بازدید