سوال خود را بپرسید

۱۷ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۲۵

آيا وارد كردن دستگاه آندوسكوپى در معده براى عكسبردارى روزه را باطل مى كند؟

پاسخ :

اگر چيزى كه مبطل روزه است همراه آن داخل معده شود روزه را باطل مى كند.

کلمات کلیدی :

مبطلات روزه آندوسکوپی در حالت روزه

۱,۲۹۷