pic
pic
ورود دستگاه آندوسکوپی در معده در حالت روزه
در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ و ساعت ۰۰:۲۱

آيا وارد كردن دستگاه آندوسكوپى در معده براى عكسبردارى روزه را باطل مى كند؟

ادامه مطلب

۱,۰۸۲ بازدید