سوال خود را بپرسید

۱۸ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۲۰

شبهاي خاص، مانند ليالي قدر يا تولد پيامبر(ص) و... از فضيلت خاصي برخوردارند. در برخي از سال‌ها اول ماه در عربستان با ايران تفاوت دارد، حال با توجه به اينكه اصل واقعه نزول قرآن كريم (و يا تولد پيامبر و...) در عربستان بوده آيا نبايد در سالهايي كه ايران و عربستان از نظر شروع ماه مبارك يكسان نيستند، مراسم شبهاي قدر را طبق اول ماه در عربستان حساب کنيم؟

پاسخ :


ما موظفيم طبق يقين و علم خودمان عمل كنيم، بنابراين وقتي كه ماه براي ما ثابت شد، خواه در عربستان ديده شده باشد يا در ايران، همان وقت اول ماه است و شبهاي قدر را بايد طبق آن حساب كنيم و اعلام آنها براي ما اعتباري ندارد.

کلمات کلیدی :

رویت هلال شب قدر محاسبه زمان شب قدر

۱,۵۴۷