سوال خود را بپرسید

۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۳:۰۲

شبهاي خاص، مانند ليالي قدر يا تولد پيامبر(ص) و... از فضيلت خاصي برخوردارند. در برخي از سال‌ها اول ماه در عربستان با ايران تفاوت دارد، حال با توجه به اينكه اصل واقعه نزول قرآن كريم (و يا تولد پيامبر و...) در عربستان بوده آيا نبايد در سالهايي كه ايران و عربستان از نظر شروع ماه مبارك يكسان نيستند، مراسم شبهاي قدر را طبق اول ماه در عربستان حساب کنيم؟

کلمات کلیدی :

رویت هلال شب قدر محاسبه زمان شب قدر

ادامه مطلب

۱,۶۰۸