pic
pic
حجیت رویت هلال مرجع در صورت عدم اطمینان مقلد
در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ & ساعت ۱۲:۳۳

اگر مقلد اطمينان به رؤيت هلال نداشته باشد و يا آنکه اطمينان به عدم طلوع و ظهور آن داشته باشد در حاليکه مرجع تقليد اعلام به رويت هلال کند، در اين صورت وظيفه مقلد چيست؟


تا زماني كه برايش اطمينان حاصل نشده، براي او عيد نيست.

۱,۵۰۲ بازدید