سوال خود را بپرسید

۱۸ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۱

آيا فطريه و کفاره را مي‌‌توان براي ساختن و مخارج حسينيه مصرف کرد؟

پاسخ :

كفاره بايد در مخارج فقراء صرف شود، ولي زكات فطره را مي‌‌توانيد در مسجد يا حسينيه مصرف كنيد، لكن مصرف آن در مورد فقراء أرجحيت دارد.

کلمات کلیدی :

کفاره روزه فطریه محل مصرف کفاره محل مصرف فطریه

۲,۹۵۰