pic
pic
مصرف کفاره و فطریه برای ساخت و مخارج حسینیه
در تاریخ ۰۳ مهر ۱۴۰۱ و ساعت ۱۰:۴۸

آيا فطريه و کفاره را مي‌‌توان براي ساختن و مخارج حسينيه مصرف کرد؟

ادامه مطلب

۲,۱۰۸ بازدید