سوال خود را بپرسید

۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۰۰:۰۸

آيا فطريه و کفاره را مي‌‌توان براي ساختن و مخارج حسينيه مصرف کرد؟

کلمات کلیدی :

کفاره روزه فطریه محل مصرف کفاره محل مصرف فطریه

ادامه مطلب

۳,۰۱۳