سوال خود را بپرسید

۰۴ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۰۹:۳۰

پول فطریه در بانک است. آیا میتوانم فطریه را در نظر بگیرم و بعد به فقیر بدهم؟

کلمات کلیدی :

فطریه زکات فطره فقير فطره در بانک فطره در حساب بانکی

ادامه مطلب

۷۰۴

۰۴ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۰۹:۳۰

آيا ميتوان مبلغ فطريّه را که امسال کنار گذاشته ام تا زماني که به ايران مسافرت نمايم، نگهداشته و در ايران پرداخت نمايم؟

کلمات کلیدی :

فطریه زکات فطره نگه داشتن فطریه و پرداخت آن در زمان بعد

ادامه مطلب

۲,۵۳۳

۰۴ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۰۹:۳۰

آيا در دادن زكات فطريه بايد به خوراك غالب توجه كرد يا از هر يک از برنج يا گندم يا جو مي‌‌توان حساب کرد؟

کلمات کلیدی :

فطریه نوع خوراک در زکات فطریه

ادامه مطلب

۲,۲۳۳

۰۴ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۰۹:۳۰

آيا مصرف فطريه براي امور آبادي مدرسه‌‌ها بطور مستقيم توسط مدير مدارس جايز است يا اشكالي دارد؟

کلمات کلیدی :

فطریه محل مصرف زکات فطره مصرف فطریه برای آبادی مدرسه

ادامه مطلب

۴,۷۶۴

۰۴ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۰۹:۳۰

آيا فطريه و کفاره را مي‌‌توان براي ساختن و مخارج حسينيه مصرف کرد؟

کلمات کلیدی :

کفاره روزه فطریه محل مصرف کفاره محل مصرف فطریه

ادامه مطلب

۳,۳۸۱

۰۴ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۰۹:۳۰

آيا براي جنيني كه در شكم مادر است بايد در روز عيد فطر فطريه پرداخت كرد؟

کلمات کلیدی :

فطریه پرداخت فطریه جنین

ادامه مطلب

۲,۲۸۰