سوال خود را بپرسید

۱۵ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۰۳:۵۴

بنده مستاجر هستم و صاحبخانه مبلغ افزایش اجاره بها را جهت تمدید، بیش از مصوب قانونی قرار داده و بنده از پرداخت آن امتناع کردم، علیرغم اینکه عرف اجاره ها نیز بالاتر از قیمت مصوب دولت است. صاحبخانه اظهار داشت بنده راضی نیستم و به گمان ایشان بنده ملکش را غصب کرده‌‌ام. تکلیف نماز و ماندن بنده در این خانه چیست؟

کلمات کلیدی :

غصب اجاره اجاره بها نماز در خانه اجاره ای نماز در خانه ای که صاحبخانه راضی نیست ملک غصبی خانه غصبی نماز در ملک غصبی نماز در مکان غصبی

ادامه مطلب

۶۶۲

۱۵ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۰۳:۵۴

پدر اينجانب قطعه زميني با مجموعه ساختماني بيروني و اندروني باغ و باغچه و زمين، از شخصي اجاره مي‌نمايد که بعد از مدتي، موجر فوت نموده، دوباره با همسر موجر که وصي تام الاختيار و قانوني متوفي بوده، قرارداد جديدي منعقد مي‌نمايد. پس از زماني پدرم(مستاجر) فوت مي‌نمايد، دوباره ورثه مستأجر با همسر موجر قرارداد را تمديد مي‌نمايند. حدوداً شصت سال اين کار ادامه داشته، حتي بعد از فوت همسر موجر، با ورثه‌اش قرارداد استمرار پيدا مي‌کند. همين‌که ملک قيمت زيادي پيدا نموده، وراث مالک ما را از اين حق آب و ريشه محروم نمودند، حتي نسبت به درختان ميوه و غيره چندين ساله که به دست پدرم و ما غرس نموده‌ايم. آيا مستأجران که ملک را و باغ و باغچه را به أحسن وجه آباد کرده‌ايم، حقي در اين ملک داريم يا خير؟

کلمات کلیدی :

اجاره حق آبادي حق آباد کردن مکان اجاره اي

ادامه مطلب

۱,۸۸۴

۱۵ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۰۳:۵۴

ملک تجاري، داراي ملکيت و حق کسب و پيشه و تجارت(حقوق صنفي) بوده، ملکيت آن به بيع فضولي (توسط شخص کافر) به شخص ثالث واگذار مي‌گردد. آنچه قابل ذکر است اينکه، حق صنفي(حق کسب و پيشه و تجارت) از همان ابتداي امر، متعلق به متعامل فضولي بوده و آنچه مورد معامله فضولي واقع مي‌‌گردد فقط ملکيت مي‌باشد. با عدم تنفيذ مالک بر اجازه بيع فضولي و پس از ابطال بيع مذکور توسط مالک، مشخص مي‌گردد که متعامل فضولي در زماني که فضولتا مالک ملک بوده، در ملک اقداماتي شامل تعدي و تفريط نموده است. حال با فرضي که بيع واقع شده نسبت به ملکيت باطل گرديده است، طبق قانون «هرگاه معامل فضولي، مالي را که موضوع معامله بوده به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف، ضامن عين و منافع است و در صورتي که مبيع فضولي به تصرف مشتري داده شود هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد، مشتري نسبت به اصل مال و منافع مدتي که در تصرف او بوده ضامن است، اگر چه منافع را استيفا نکرده باشد و همچنين است نسبت به هر عيبي که در مدت تصرف مشتري حادث شده باشد. آيا وضعيت مستأجر که قبل از إبطال معامله فضولي اقدام تعدي و تفريط در بناي ملک نموده است، به علت اينکه با ابطال معامله، اقدامات وي از روز عقد به جهت عدم اجازه مالک باطل تلقي مي‌گردد. به گونه‌اي است که مالک وقت (موجر) بتواند وي را از باب تعدي و تفريط در عين مستأجره طي قوانين موجر و مستأجر مورد اجاره تخليه نمايد؟

کلمات کلیدی :

ضمان ضمانت فضولي مستأجر عين مستاجره مالک ملک معامله فضولي عقد فضولي اجاره موجر ضامن

ادامه مطلب

۲,۰۷۵