سوال خود را بپرسید

۲۶ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۵۲

اگر در اثر نزديكي (نه به صورت تماس كامل جنسي) با نامزد، احساس لذت نشد و تنها حس شد كه مايعي از بدن خارج شده است چه حكمي دارد؟ آيا بايد غسل كرد؟

کلمات کلیدی :

خروج مایع بدون شهوت مذی

ادامه مطلب

۲,۹۴۷

۲۶ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۵۲

من زماني كه با نامزدم كه هنوز هم عقد نكرده‌ايم تلفني صحبت مي‌كنم، مايعي از بدنم خارج شده و بدنم بي حس و سست مي‌شود. آيا براي نماز خواندن بايد غسل كنم و اگر جواب مثبت است چه غسلي؟

کلمات کلیدی :

خروج مایع بدون شهوت

ادامه مطلب

۲,۲۰۵