سوال خود را بپرسید

۲۶ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۴۳

اگر در اثر نزديكي (نه به صورت تماس كامل جنسي) با نامزد، احساس لذت نشد و تنها حس شد كه مايعي از بدن خارج شده است چه حكمي دارد؟ آيا بايد غسل كرد؟

کلمات کلیدی :

خروج مایع بدون شهوت مذی

ادامه مطلب

۲,۹۴۷

۲۶ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۴۳

من بعضي صبحها كه از خواب بيدار مي‌شوم، آلتم بزرگ شده و آبي درون لوله ادرارم به وجود مي‌آيد كه شايد يك يا دو قطره بيشتر نباشد و با حالت جنب شدن متفاوت است. آيا اين آب به خاطر بزرگ شدن آلت است كه درون لوله ادرار به وجود مي‌آيد يا خير؟

کلمات کلیدی :

مذی احکام جنابت

ادامه مطلب

۲,۳۲۱