pic
pic

اشتراک - جلسه 16

مقدمه یازدهم: اشتراک لفظی
اثبات ضرورت وقوع اشتراک لفظی
بررسی ضرورت وقوع اشتراک لفظی
دیدگاه مرحوم محقق عراقی(ره)
دیدگاه مرحوم خوئی(ره)
اثبات استحاله وقوع اشتراک لفظی
بررسی استحاله وقوع اشتراک لفظی
دیدگاه مرحوم محقق عراقی(ره)
دیدگاه مرحوم امام خمینی(ره)

اشتراک - جلسه 17

خلاصه مباحث گذشته
اثبات امکان اشتراک لفظی و بررسی آن
دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی(ره)
دیدگاه مرحوم خوئی( ره)
بررسی دیدگاه مرحوم خوئی(ره)
منشأ اشتراک لفظی
بررسی آیه هفتم سوره آل عمران

اشتراک - جلسه 18

خلاصه مباحث گذشته
ترجمه اجمالی آیه هفتم سوره مبارکه آل عمران
دیدگاه مرحوم علامه طباطبائی(ره)

اشتراک - جلسه 19

خلاصه مباحث گذشته
ادامه بیان دیدگاه مرحوم علامه طباطبائی(ره)
محکمات به منزله اصول و متشابهات به منزله فروع
احتمالات موجود در معنای محکم و متشابه