pic
pic

کتاب الحج - جلسه

مسئله 41 تحریر الوسیله
فرع اول مسئله
فرع دوم
فرع سوم
فرع چهارم

کتاب الحج - جلسه

خلاصه بحث گذشته
تبیین دیدگاه محقق خویی(قدس سره)
علت ضمان؛ سیره عقلائیه نه قاعده غرور
ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قدس سره)
اشکالات بر دیدگاه مرحوم خویی

کتاب الحج - جلسه

خلاصه بحث گذشته
مطلب اول: توجیه دیدگاه سید یزدی(قدس سره)
جمع‌بندی و بیان دیدگاه برگزیده
بررسی ضمان در دو فرع
دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

کتاب الحج - جلسه

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه فقیهان در مسئله
دلیل دیدگاه سوم؛ إجزاء در هر دو فرع
دیدگاه صاحب مرتقی(قدس سره)
دیدگاه آیت‌الله سبحانی‌دام عزّه
جمع‌بندی دیدگاه‌ها
ارزیابی ادله دیدگاه سوم
اشکال اول
اشکال دوم
اشکال سوم
اشکال چهارم