pic
pic

مقدمه اصول - جلسه

خلاصه مباحث گذشته
فرض دوم و سوم: بیان لفظ و اراده نوع یا صنف
کلام مرحوم امام خمینی(ره)
کلام مرحوم بروجردی(ره)
کلام مرحوم خوئی(ره)
بررسی کلام مرحوم خوئی(ره)
جمع‌بندی فرض دوم و سوم
فرض چهارم : بیان لفظ و اراده مثل
کلام مرحوم امام خمینی(ره)
کلام مرحوم خوئی(ره)
بررسی کلام مرحوم خوئی(ره)

مقدمه اصول - جلسه

خلاصه مباحث گذشته
بررسی کلام مرحوم شهید صدر(ره)
جمع‌بندی ثمره مذکور

مقدمه اصول - جلسه

خلاصه مباحث گذشته
اقوال در نسبت بین موضوع و محمول
کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) در بررسی کلام مرحوم محقق خوئی(ره)
بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)
ادامه بیان اشکالات مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)
بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)
بازگشت به بیان کلام مرحوم خوئی(ره)

مقدمه اصول - جلسه

ادامه بررسی کلام مرحوم نائینی رحمه‌الله
کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول رحمه‌الله
بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول رحمه‌الله
ادامه بررسی کلام مرحوم نائینی رحمه‌الله
کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول رحمه‌الله و بررسی‌ آن