اجماع بر وجوب قتل مرتد

پاسخ به شبهات پیرامون ارتداد
۱۱ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۰:۵۱ 22147