علی(ع) خیر البریة است

۲

بیانات آیت الله فاضل لنکرانی در جمع دانشجویان دانشگاه‌‌های قزوین

۱۰۳

امام حسین(ع) از آباء خودش می خواهد تا برای زائرش استغفار کنند.

۳۰

اشک بر امام حسین(علیه‌‌السلام) علامت ایمان/ بخش دوم

۷۱

اشک بر امام حسین(علیه‌‌السلام) علامت ایمان/ بخش اول

۳۷

آیه مباهله بهترین دلیل بر افضلیت امیرالمومنین(ع) است

۱۲

اهمیت وحدت مسلمین در عین التزام به عقائد تشیع

۲۴