بطلان استدلال به قرآن بدون در نظر گرفتن احادیث

پاسخ به شبهات پیرامون ارتداد
۱۱ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۳۱ 22148