دلالت صریح برخی روایات بر وجوب قتل مرتد

پاسخ به شبهات پیرامون ارتداد
۲۵ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۲۵ 23108