دلالت صریح برخی روایات بر وجوب قتل مرتد

پاسخ به شبهات پیرامون ارتداد
۱۱ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۰:۲۵ 22147