جاری نمودن حکم مرتد توسط حضرت امیر المؤمنین

پاسخ به شبهات پیرامون ارتداد
۱۱ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۴۲ 22148