جاری نمودن حکم مرتد توسط حضرت امیر المؤمنین

پاسخ به شبهات پیرامون ارتداد
۰۳ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۰۲:۰۳ 23130