لزوم احراز موضوع حکم ارتداد برای اجرای حکم آن

پاسخ به شبهات پیرامون ارتداد
۱۱ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۰:۳۴ 22147