ملاک وهنی بودن عمل

پاسخ به شبهات پیرامون ارتداد
۱۱ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۰۵ 22149