رحمت بودن حکم به وجوب قتل مرتد برای نوع مسلمین

پاسخ به شبهات پیرامون ارتداد
۱۱ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۰:۳۵ 22147