pic
pic
نشستها

۳ تصویر

چهاردهمین نشست علمی تخصصی وقف شخص حقوقی

  • در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۰
  • ساعت ۱۵:۲۸

۱,۲۵۸ بازدید