pic
pic
مراسم

۱۶ تصویر

مراسم جشن عمامه گذاری طلاب حوزه علميه قزوین

  • در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
  • ساعت ۱۸:۳۶

۱,۸۳۵ بازدید