مراسم جشن عمامه گذاری طلاب حوزه علميه قزوین

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

۱۸:۳۶

مراسم

۳,۰۸۳