مراسم اربعین درگذشت آیت الله العظمي فاضل لنکرانی(قده)

۰۴ مرداد ۱۳۸۶

۱۷:۵۴

مراسم

۳,۶۸۳