مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر مراکز و موسسات دفتر تبلیغات حوزه های علمیه قم

۲۷ آذر ۱۳۹۶

۱۷:۰۳

مراسم

۲,۸۱۸