حضور و سخنرانی معظم له در جمع طلاب مدرسه علمیه جهانگیر خان قم

۱۰ مهر ۱۳۹۸

۱۵:۴۵

سخنرانی

۱,۸۴۷