مراسم سوگواری شهادت امام حسن مجتبی(ع) در مسجد مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)

۱۴ مهر ۱۳۹۸

۱۴:۰۶

مراسم

۱,۹۴۳