بزرگداشت سالگرد مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(قده) در آخرین جلسه درس اصول

۲۵ خرداد ۱۴۰۰

۱۶:۵۰

مراسم

۷۹۴