مراسم سوگواری شهادت جانسوز امام حسن مجتبی(ع) در دفتر آیت الله فاضل لنکرانی

۲۳ شهریور ۱۴۰۰

۱۴:۳۶

مراسم

۸۳۵