مراسم سوگواری شهادت جانسوز امام رضا(ع) در دفتر آیت الله فاضل لنکرانی

۱۵ مهر ۱۴۰۰

۱۶:۳۰

مراسم

۶۰۰