مراسم سنتی سیاه پوش کردن تکیه حاج سید حسن قم با حضور آیت الله فاضل لنکرانی

۰۶ مرداد ۱۴۰۱

۱۳:۴۸

مراسم

۵۸۷