سخنرانی در دانشگاه ادیان و مذاهب قم به مناسبت شهادت حضرت زهرا(ع)

۱۷ آذر ۱۴۰۱

۱۴:۰۰

سخنرانی

۴۱۹