افتتاحیه نمایشگاه تخصصی پژوهشهای فقه معاصر

۲۵ آذر ۱۴۰۱

۱۷:۰۰

مراسم

۳۳۷