مراسم سالگرد مرجع فقید جهان تشیع، آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(قدس سره)

۰۶ دی ۱۴۰۱

۱۹:۳۸

مراسم

۳۵۸