مراسم عمامه گذاری شصت تن از طلاب مدرسه علمیه حجتیه قم

۱۶ اسفند ۱۴۰۱

۱۶:۳۸

مراسم

۷۳