کلید واژه : ارتباط طلاب با درس

ما معتقدیم جامعيتی كه در اسلام هست در هيچ دینی وجود ندارد

۱۶ مهر ۱۴۰۱

۱۴:۰۵

۷۳۹

ما معتقدیم جامعيتی كه در اسلام هست در هيچ دینی وجود ندارد

بیانات آیت الله فاضل لنکرانی در دیدار جمعي از فضلا و روحانيون هندوستان