کلید واژه : کاربردی کردن دین

عمق نگاه و باور شهيد سليمانی به دين

۱۴ دی ۱۴۰۱

۱۶:۳۷

۶۲۸

عمق نگاه و باور شهيد سليمانی به دين

بیانات آیت الله فاضل لنکرانی در همایش سومین سالگرد سردار شهيد حاج قاسم سلیمانی در امامزاده شاه سید علی(ع) قم