کلید واژه : اهمیت حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس

به عنوان یک واجب شرعی، انسانی و عقلی بر هر انسان آزاده و هر مسلمانی حضور در راهپیمایی روز قدس لازم و واجب است

۱۴ فروردین ۱۴۰۳

۱۹:۴۲

۲۰۸

به عنوان یک واجب شرعی، انسانی و عقلی بر هر انسان آزاده و هر مسلمانی...

بیانات آیت الله فاضل لنکرانی پیرامون اهمیت حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس