کلید واژه : صهیونیستهای منحوس

امروز خباثت اسرائیل برای همه مردم دنیا روشن شده است

۱۷ فروردین ۱۴۰۳

۱۳:۱۲

۲۳۰

امروز خباثت اسرائیل برای همه مردم دنیا روشن شده است

مصاحبه آیت الله فاضل لنکرانی در راهپیمایی روز قدس با شبکه خبر سیما