کلید واژه : شهید راه مقاومت

هر قطره  از خون این شهیدان مسئولیت ما را هزار برابر می‌کند

۱۷ فروردین ۱۴۰۳

۱۳:۳۵

۲۴۶

هر قطره از خون این شهیدان مسئولیت ما را هزار برابر می‌کند

بیانات آیت الله فاضل لنکرانی در دیدار با خانواده شهید قدس؛ شهید محسن صداقت