کلید واژه : مصرف خمس برای مردم غزه

اجازه صرف ثلث سهم امام(ع) جهت کمک به مردم غزه توسط آیت الله فاضل لنکرانی

۲۰ فروردین ۱۴۰۳

۰۹:۴۷

۱۸۳

اجازه صرف ثلث سهم امام(ع) جهت کمک به مردم غزه توسط آیت الله فاضل لنکرانی

مؤمنین می‌توانند ثلث سهم مبارک امام(ع) را برای نیازهای غذایی و دارویی این مردم مظلوم صرف نمایند.