کلید واژه : دکتر آقامیری

از یک استاندار انتظار این است که مراقبت کند اجناس به اندازه کافی در استان باشد و قیمتش معقول باشد

۲۵ فروردین ۱۴۰۳

۱۳:۰۷

۱۴۰

از یک استاندار انتظار این است که مراقبت کند اجناس به اندازه کافی در...

دیدار استاندار قم با حضرت آیت الله فاضل لنکرانی