MƏRUZƏLƏR

 Fədəkin qəsb edilməsi

16 April 2024

22:04

1427

Fədəkin qəsb edilməsi

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin (bərəkətli ömrü uzun olsun) “Fatimiyyə” günlərində buyurduğu danışıq

Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) həzrət Siddiqəyə olan ehtiram və hörməti

16 April 2024

22:04

1482

Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) həzrət Siddiqəyə olan ehtiram və hörməti

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin (bərəkətli ömrü uzun olsun) “Fatimiyyə” günlərində buyurduğu danışıq

 Həzrət Fatiməi-Zəhranın (əleyhasəlam) fəzilətləri

16 April 2024

22:04

1491

Həzrət Fatiməi-Zəhranın (əleyhasəlam) fəzilətləri

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin (bərəkətli ömrü uzun olsun) “Fatimiyyə” günlərində buyurduğu danışıq

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

16 April 2024

22:04

1558

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

Rəsulullah (sallallahu əleyhi və alih) cahiliyyət dövründə olan əməlləri batil edib aradan apardı, ədalət və düzgünlüyü xalqa töhfə gətirdi, həmçinin Qaim (əleyhissəlam) qiyam etdikdə, zalımlarla saziş dövründə xalq arasında adət-ənənəyə çevrilmiş adət və ənənəyə çevrilmiş xoşagəlməz əməlləri batil edəcək, haqq və ədaləti insanlara ərməğan gətirəcək

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

16 April 2024

22:04

1502

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

Həzrət Məhdinin (Allah onun gəlişində təcil etsin) zühuru ilə, o zamana qədər tamamilə unudulmuş, ya təhriflərə və yalnış təhlillərə məruz qalmış və ya onların kamil icrasında maneələr yaranmış İslamın aydın və olduqca möhkəm qanunları qüvvət və qüdrətlə əməl meydanına gələcək və hamısı icra olunacaqdır

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusu ilə bağlı çıxışları

16 April 2024

22:04

1521

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusu ilə bağlı çıxışları

Allah Rəsulunun (sallallahu əleyhi və alih) zamanında olan və sonradan unudulmuş və təhrifə düçar olmuş qanunlar, o Həzrətin əziz oğlunun zühuru ilə yenidən ehya və bərpa ediləcəkdir

 Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

16 April 2024

22:04

1503

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

İslam ilk başlanğıcda qərib idi, onun əhkam və qanunları insanlar üçün məlum deyildi, zühur zamanında da o cür olacaq

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

16 April 2024

22:04

1655

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

“Zühur zamanında dinin xüsusiyyətlərinin necəliyi” barədə gələn hədisləri araşdırmaq lazımdır ki, onlarda işlənən təbirləri məna etməklə zühur zamanında dindən və həzrət Məhdinin (Allah onun gəlişində təcil etsin) zühurunun həqiqətindən düzgün anlayış kəsb edək

ƏN ÇOX

Ayətullah Hacı Şeyx Məhəmməd Cavad Fazil Lənkəraninin Kərəc alimlərinin toplantısındakı bəyanatı

16 April 2024

22:04

۵,۳۰۱

Ayətullah Hacı Şeyx Məhəmməd Cavad Fazil Lənkəraninin Kərəc alimlərinin toplantısındakı bəyanatı

Bəyanat namə

16 April 2024

22:04

۵,۰۵۶

Bəyanat namə

Fatimiyyə günləri münasibəti ilə Ayətullah Hacı Şeyx Məhəmməd Cavad Fazil Lənkəraninin Vəramin camaatına xitabən buyurduğu mesajı

16 April 2024

22:04

۴,۷۲۴

Fatimiyyə günləri münasibəti ilə Ayətullah Hacı Şeyx Məhəmməd Cavad Fazil Lənkəraninin Vəramin camaatına xitabən buyurduğu mesajı

Ölümü yada salmaq və  Allah ilə görüşmək sevgisi

16 April 2024

22:04

۴,۷۱۸

Ölümü yada salmaq və Allah ilə görüşmək sevgisi

Fitr bayramınız mübarək olsun

16 April 2024

22:04

۲,۵۹۳

Fitr bayramınız mübarək olsun

Namazın həqiqəti onun birinci rükətində təcəlli edir

16 April 2024

22:04

۲,۵۴۵

Namazın həqiqəti onun birinci rükətində təcəlli edir