MƏRUZƏLƏR

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin (ömrü uzun olsun) “Məhdilik” mövzusuda çıxışları

16 April 2024

22:30

1571

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin (ömrü uzun olsun) “Məhdilik” mövzusuda çıxışları

Bəşərin dinə olan ehtiyacı və onunla möhkəm və qırılmaz rabitəsi baxımından, mümkündür dindarlığı zəifləsin, ya artsın. Bəşər, nə din sahibidir və nə də din ilə kamil tanışlığa malikdir, ona görə də, dini ehya edib yenilədən və onu bəşərin səhv fikirlərindən təmizləyən bir şəxsin gəlməsi labüddür

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

16 April 2024

22:30

1663

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

İmamiyyənin etiqadı budur ki, dinin tamamlanıb kamil olması bəyan və təbliğ mərhələsində Peyğəmbər Əkrəmin (sallallahu əleyhi və alih) müqəddəs besəti və risaləti ilə yerinə yetdi və həzrət Hüccətin (Allah onun gəlişində təcil etsin) müqəddəs zühuru ilə dinin kamil icra mərhələsi həyata keçəcəkdir

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

16 April 2024

22:30

1567

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

Ağıl ancaq məhdud və zəif şəkildə əşya və fellərin xüsusiyyətlərini və əsərlərini dərk etməyə qadirdir. Buna görə, bəşər yalnız öz ağlına söykənə bilməz, əksinə o, elə bir gövhərə tərəf getməlidir ki, hər bir şeyin əsasını və təməlini dərk edib ona müvafiq olaraq insanı hidayət etsin

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

16 April 2024

22:30

1586

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

Din "bəşərin bütün fərdi, ictimai və hökumət işlərini nizam-intizama salması" cəhətinə diqqət yetirdikdə, aydın olur ki, dinin köməyi olmadan bəşər, hətta fərdi həyatda belə bir proqramı həyata keçirə bilməz. Çünki fərd və cəmiyyət öz ağlının qüvvəsi ilə dünyanın olduqca çox həqiqətlərini dərk etməkdən aciz olduğu və bir çox əsasları ələ gətirmək qabiliyyətinə malik...

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik”lə bağlı çıxışları

16 April 2024

22:30

1505

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik”lə bağlı çıxışları

Birinci mətləb: Bəşərin elmi-texniki inkişafı və əqli təkamülü ilə bərabər dinə olan ehtiyacı daha da artır

Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkərani-Məhdilik

16 April 2024

22:30

1554

Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkərani-Məhdilik

Birinci çıxış: Zühur əsri barəsində olan əhəmiyyətli bir sualın tədqiqi; müzakirə edilən sualdan əldə edilən iki nəticə: Birinci nəticə- “Din”, həzrət Hüccətin (əleyhissəlam) hökumətinin mehvəri; ikinci nəticə- Həzrət Məhdinin (Allah onun gəlişində təcil etsin) zühuru dəyişməz bir həqiqətin kəşfidir

Namazın həqiqəti onun birinci rükətində təcəlli edir

16 April 2024

22:30

2297

Namazın həqiqəti onun birinci rükətində təcəlli edir

Həzrət Ayətullah Muhəmməd Cavad Fazil Lənkəraninin (Allah ömrünə bərəkət versin) "Namazın sirləri və ədəb qaydaları" mövzusunda buyurduğu dəyərli çıxışlarından

Namazın həqiqəti onun birinci rükətində təcəlli edir

16 April 2024

22:30

2545

Namazın həqiqəti onun birinci rükətində təcəlli edir

Həzrət Ayətullah Muhəmməd Cavad Fazil Lənkəraninin (Allah ömrünə bərəkət versin) "Namazın sirləri və ədəb qaydaları" mövzusunda buyurduğu dəyərli çəxəşlarından

ƏN ÇOX

Ayətullah Hacı Şeyx Məhəmməd Cavad Fazil Lənkəraninin Kərəc alimlərinin toplantısındakı bəyanatı

16 April 2024

22:30

۵,۳۰۱

Ayətullah Hacı Şeyx Məhəmməd Cavad Fazil Lənkəraninin Kərəc alimlərinin toplantısındakı bəyanatı

Bəyanat namə

16 April 2024

22:30

۵,۰۵۶

Bəyanat namə

Fatimiyyə günləri münasibəti ilə Ayətullah Hacı Şeyx Məhəmməd Cavad Fazil Lənkəraninin Vəramin camaatına xitabən buyurduğu mesajı

16 April 2024

22:30

۴,۷۲۴

Fatimiyyə günləri münasibəti ilə Ayətullah Hacı Şeyx Məhəmməd Cavad Fazil Lənkəraninin Vəramin camaatına xitabən buyurduğu mesajı

Ölümü yada salmaq və  Allah ilə görüşmək sevgisi

16 April 2024

22:30

۴,۷۱۸

Ölümü yada salmaq və Allah ilə görüşmək sevgisi

Fitr bayramınız mübarək olsun

16 April 2024

22:30

۲,۵۹۳

Fitr bayramınız mübarək olsun

Namazın həqiqəti onun birinci rükətində təcəlli edir

16 April 2024

22:30

۲,۵۴۵

Namazın həqiqəti onun birinci rükətində təcəlli edir