pic
pic
اذان و اقامه در نماز قضا
در تاریخ ۰۱ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۵:۳۳

آيا نماز قضا نيز اذان و اقامه دارد؟

بلي، اذان و اقامه هم در نمازهاي اداء و هم در نمازهاي قضاء يوميه مستحب است.

۱,۹۳۹ بازدید