pic
pic
مبتلا کردن ديگران به ايدز
در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۷ & ساعت ۱۲:۳۲

آیا بیمار مبتلا به HIV (ویروس ایدز) که نسبت به بیماری خود واقف است، می‌تواند بیماری خود را به دیگران (خواسته یا ناخواسته) انتقال دهد و یا نه؟ حکم فقهی در این باب چگونه است و انتقال بیماری از این افراد به افراد سالم که به نحو ناخواسته انجام می‌‌گیرد چه حکمی دارد؟


اگر کسی عمداً کاری کند که کسی را مبتلا به بیماری کند، کار حرامی انجام داده و شرعاً ضامن است، حتی اگر ندانسته باشد، هر چند حرام نیست، اما ضمان آن وجود دارد.

۱,۲۹۵ بازدید