سوال خود را بپرسید

۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۴۴

انتقال عفونت HIV و ايدز به‌صورت عمدي به فرد سالم صورت گرفته است اما مرگ فرد سالم بر اثر حادثه‌ای طبيعي بوده است، چه حكمي بر متعمد وارد است؟ چه عنواني بر اين عمل صدق مي‌‌كند؟ (قتل شبه عمد يا خطاي محض)؟ آيا می‌توان ارش و ديه وقصاص براي آن در نظر گرفت؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

ادامه مطلب

۱,۷۴۰

۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۴۴

انتقال عفونتHIV و ايدز از فرد مبتلا به فرد سالم ديگري از روي تساهل و بی‌توجهی به مسئله، انجام‌گرفته است، حكم آن چيست؟ می‌توان ارش، ديه و يا قصاص براي آن در نظر گرفت؟ خسارت هاي وارده را چه كسي بايد پرداخت نمايد؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

ادامه مطلب

۱,۷۱۷

۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۴۴

از طرف فرد مبتلابه HIV به طور عمدی، بیماری به فرد سالم ديگري سرايت داده شده است اما ناقل زودتر از مجنى عليه فوت كرده است ديه مجنى عليه و يا خسارات وارده بر او پس از مرگ جانى، تحت كدام عنوان(قتل عمد، شبه عمد خطاى محض) است و پرداخت آن بر عهده چه كسى است؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

ادامه مطلب

۱,۶۸۴

۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۴۴

در شرایطی که عفونت به HIV و يا ايدز به‌ واسطه قصور پزشكي روی‌ داده است و فرد فوت کرده است، آیا حكم قتل بر آن صادق است؟ آیا ديه بر آن تعلق مي‌‌گيرد؟ چه كسي بايد اين ديه را پرداخت كند؟ ديه را بايد به چه كساني پرداخت؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

ادامه مطلب

۱,۷۳۸

۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۴۴

هـدیه يا فروش خـون، مشتقات خونی، كليه و...از سوي مبتلابه HIV چه حكمي دارد؟‌

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

ادامه مطلب

۱,۷۷۵

۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۴۴

اهداي تخمك و اسپرم از سوي فرد مبتلابه HIV و ايدز چه حكمي دارد؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

ادامه مطلب

۱,۷۱۸